SZAKVÁLASZTÓ  

Budapesti Gazdasági Egyetem - Gazdálkodási és menedzsment

Gazdálkodási és menedzsment BA - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2018-09-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Informatika és a világ
Közgazdaságtan 1
Vállalati gazdaságtan
Számvitel alapjai
Üzleti kommunikáció és készségfejlesztés
Testnevelés 1
Szabadon választható
∑ 33 kredit
2. félév
Gazdasági matematika
Közgazdaságtan 2
Üzleti idegen nyelv A/1
Gazdasági jog
Szervezeti és humán menedzsment
Könyvvezetési ismeretek
Testnevelés 2
Társadalmi, környezeti és térségi ismeretek
∑ 33 kredit
3. félév
Statisztika és valószínűségszámítás alapjai
Pénzügyek
Üzleti idegen nyelv A/2
Vállalkozástan
Minőségmenedzsment
Vezetői számvitel
Szabadon választható
Alapozó
∑ 33 kredit
4. félév
Üzleti statisztika
Marketing
Gazdálkodási szaknyelv A
Szervezeti magatartás
Tevékenységmenedzsment
Gazdasági informatika 1
Szabadon választható
∑ 36 kredit
5. félév
Üzleti tervezés
Vállalati pénzügyek
Szabadon választható
∑ 15 kredit
6. félév
Felelős és fenntartható vállalat
Kutatásmódszertan
Szakmai
∑ 9 kredit
7. félév
Szakmai gyakorlat
Szakdolgozat
∑ 27 kredit
Választható specializáció (Egy választandó)
Specializáció
∑ 24 kredit
Választható felzárkóztató tárgyak
Az üzleti matematika alapjai
Informatikai készségfejlesztés
Kötelezően választandó alapozó ismeretek
Döntéselőkészítő kvantitatív módszerek
Nemzetközi gazdaságtan
Gazdaságpolitika
Európai uniós ismeretek
Környezet-gazdaságtan
Kötelezően választandó társadalmi, környezeti és térségi ismeretek
Gazdaságtörténet
Szociológia
Pszichológia
Szervezetpszichológia
Gazdaságföldrajz
Regionális gazdaságtan
Interkulturális kommunikáció
Szabadon választható tárgyak
Tanulásmódszertan
Szakkollégium 2
TDK 2
Design thinking
Gazdasági informatika 2
Nemzetközi tárgyalástechnika
Szakkollégium 1
TDK 1
Kötelezően választandó szakmai ismeretek
Döntési módszerek
Pályázatkészítés
Üzleti esettanulmányok
Gazdasági viselkedés
Vállalkozásmenedzsment a hálózati gazdaságban
Innovációmenedzsment
Vállalatirányítási szoftverek
E-business
Benchmarking
Logisztikai kontrolling
Üzleti projekttervezés
Digitális vállalkozás
Digitális vállalkozás indítása és menedzselése
IT projektmenedzsment
Szolgáltatásmenedzsment és marketing
Digitális ügyfélélmény-menedzsment
Logisztika
Logisztika
IT projektmenedzsment
Termelés és raktározás logisztikája
Logisztika informatikája
Szolgáltatásmenedzsment
SSC management
Logisztika
Szolgáltatásmenedzsment és marketing
Digitális ügyfélélmény-menedzsment
Team Academy
Vállalkozás indítása
Adózás a gyakorlatban
Vállalkozás működtetése
Coaching, mentoring
Vállalkozás menedzsment
Nemzetközi menedzsment és marketing
Projektmenedzsment
Változás- és válságmenedzsment
Vállalatirányítási szoftverek
Kontrolling